Według statystyk wypadki na rusztowaniach zdarzają się dość często. Występują podczas eksploatacji rusztowań oraz w czasie ich montażu i demontażu. W związku z tym profesjonalne szkolenia BHP zdają się być tu priorytetem.

Zagrożenia w pracy na rusztowaniu:

 • praca w trudnych i przeróżnych warunkach atmosferycznych
 • upadki: potknięcie, poślizgnięcie, upadek z dużej wysokości
 • urazy w wyniku korzystania z urządzeń elektrycznych
 • przygniecenie ciężkim sprzętem
 • urazy spowodowane uderzeniem o elementy rusztowania, narzędzia i urządzenia
 • urazy stawów i kręgosłupa przez pracę w wymuszonej pozycji

Rusztowanie

Fundamentem bezpiecznej pracy na rusztowaniu jest jego wzorowy montaż, na odpowiednim nośnym podłożu. Prace muszą być wykonywane przez osoby z  uprawnieniami, znające przepisy konstrukcji danego typu rusztowania. Rusztowanie musi być postawione zgodnie z zaplanowanym projektem z uwzględnieniem możliwości oddziaływania czynników zewnętrznych, np. takich jak wiatr.

Pracownicy mogą wejść na swoje stanowiska dopiero po jego kontroli. Co więcej w razie przerwy z powodu zmian pogodowych lub przerwy w pracy dłuższej niż 10 dni, rusztowanie musi przejść ponowną kontrolę stanu technicznego.

Zasady pracy na rusztowaniu

 1. Bezwzględne stosowanie wszelkich zabezpieczeń i urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pracy.
 2. Tworzenie przepisów i instrukcji wskazujących bezpieczny sposób wykonywania obowiązków.
 3. Egzekwowanie stosowania się do rozporządzeń i zaleceń.
 4. Kontrolowanie stanowisk pracy
 5. Nadzór sposobu wykonywania pracy przez osoby kompetentne, wykwalifikowane i z doświadczeniem.
 6. Poruszanie po rusztowaniu może odbywać się tylko w określonych ciągach komunikacyjnych.
 7. Transport pionowy i poziomy należy poddawać dodatkowej kontroli sprawności i bezpieczeństwa.
 8. Przy pomostach powinna znajdować się informacja o dopuszczalnym obciążeniu w danym miejscu.
 9. Nie należy dopuszczać do sytuacji, aby robotnicy byli bezpośrednio jeden pod drugim na różnych poziomach.
 10. Na rusztowaniu musi obowiązywać zakaz zrzucania jakichkolwiek przedmiotów na ziemie.

O bezpieczeństwo należy dbać nie tylko na samym rusztowaniu, ale i w jego okolicy. Należy wyraźnie zaznaczyć strefy zagrożenia, umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze. Prace na rusztowaniu mogą stanowić zagrożenie zarówno dla osób bezpośrednio na nim pracujących oraz tych w najbliższym otoczeniu.