Spawanie elektryczne i spawanie gazowe, to główne zadania osoby pracującej na stanowisku spawacza. Zobacz na jakie zagrożenia narażeni są pracownicy w związku z wykonywaniem swojej pracy. I dlaczego tak ważna jest odzież ochronna.

Wśród zagrożeń zauważa się te ściśle związane ze spawaniem oraz te poboczne prace, które spawacz musi wykonać samodzielnie. Wszystko to powoduje, że organizm narażony jest na utratę zdrowia, a nawet życia. Najczęstsze skutki pracy, to bóle kręgosłupa, nóg, rąk i oczu.

Zagrożenia w pracy spawacza:

  • dźwiganie ciężarów, sprzętu oraz innych przedmiotów związanych z wykonywanym zadaniem
  • duży hałas
  • ryzyku rozniecenia ognia i możliwość wybuchów
  • kontakt z czynnikami chemicznymi
  • promieniowanie ultrafioletowe
  • poparzenia
  • porażenia prądem
  • urazy oczu i twarzy

To jedne z większych zagrożeń spotykanych w spawalnictwie. Dlatego tak ważne są szkolenia BHP, by je minimalizować.

Pamiętaj

Spawacz musi nosić specjalne okulary, kask, tarcze, przyłbice oraz ochronniki słuchu. Konieczne jest używanie odpornych rękawic i odzieży. Wymienione elementy odzieży są podstawą bezpiecznej pracy i tworzą jedyną barierę ochronną. Dodatkowo podczas pracy powinna być zapewniona właściwa wentylacja pomieszczeń oraz klimatyzacja.