Pracodawca powinien w miarę możliwości eliminować konieczność transportu ręcznego. W pracy powinny być udostępniane odpowiednie maszyny i urządzenia pomocne w transporcie. Dodatkowo pracownik powinien mieć dostęp do środków ochrony indywidualnej.

W sytuacjach, gdy koniecznością jest ręczne transportowanie, pracodawca zobowiązany jest do stosowania poniższych zasad.

Normy w transporcie ręcznym

Ręczne transportowanie przedmiotów podległa ścisłym ograniczeniom. Ograniczenia te są zależne od płci, wymiaru czasu pracy oraz rodzaju przenoszonego przedmiotu.

Zabronione jest przenoszenie ciężarów większych niż 50 kg przez jedną osobę.

Zasady i ograniczenia ciężaru w transporcie ręcznym przypadające na jednego pełnoletniego pracownika.

Kobiety

praca stała:

  • 12 kg
  • 3 kg kobiety w ciąży i w czasie karmienia

praca dorywcza:

  • 20 kg – max. 4 razy na godz. podczas jednej zmiany
  • 5 kg kobiety w ciąży i w czasie karmienia

 

Mężczyźni

praca stała:

  • 30 kg

praca dorywcza:

  • 50 kg

dodatkowo:

  • 30 kg na wysokość nie większą niż 4 m
  • 30 kg na odległość 25 m

 

Przedmioty dłuższe niż 4 m i cięższe niż 30 kg muszą  być przenoszone przez minimum 2 pracowników. Jednocześnie ciężar przypadający na jedną osobę nie może być większy niż:

praca stała:

  • 25 kg

praca dorywcza

  • 42 kg

Zespołowe przenoszenie przedmiotów musi odbywać się pod nadzorem osoby doświadczonej. Konieczny jest również właściwy dobór pracowników pod względem wieku i wzrostu.