Uncategorized

Strona główna/Uncategorized

Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym – uprawnienia uzyskane przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność 5 lat, – uprawnienia uzyskane po 1 czerwca 2019 zachowują ważność zgodnie z datą wskazaną na uprawnieniach. Nie później niż na 3 miesiące przed datą upływu ważności uprawnień osoba posiadająca uprawnienia [...]

Likwidacja tzw. kilometrówki dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jedna z ważnych zmian wynikających z ustawy z 23.10.2018 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy rozliczania wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. W przypadku wydatków związanych z używaniem [...]

Zmiana zasad wygasania umów o pracę z powodu śmierci pracodawcy

Od 25 października 2018 obowiązują nowe zasady w sprawie reguł wygasania stosunku pracy w związku ze śmiercią pracodawcy. Nowe przepisy regulują m.in. sytuacje takie jak: 1. koniec zatrudnia na podstawie umowy na czas określony, 2. przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę, 3. ustanowienie zarządu sukcesyjnego…