Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym – uprawnienia uzyskane przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność 5 lat, – uprawnienia uzyskane po 1 czerwca 2019 zachowują ważność zgodnie z datą wskazaną na uprawnieniach. Nie później niż na 3 miesiące przed datą upływu ważności uprawnień osoba posiadająca uprawnienia [...]