Monthly Archives: Lipiec 2016

Zasady pracy na rusztowaniu

Według statystyk wypadki na rusztowaniach zdarzają się dość często. Występują podczas eksploatacji rusztowań oraz w czasie ich montażu i demontażu. W związku z tym profesjonalne szkolenia BHP zdają się być tu priorytetem. […]

Dlaczego napoje dla pracowników w upały są obowiązkowe?

Woda dla pracowników to nie tylko obowiązek, ale i korzyść dla pracodawcy. Należy przecież pamiętać, że praca w ciężkich warunkach atmosferycznych wpływa na jej jakość. Tym samym pracownik niezabezpieczony w niezbędne napoje będzie pracował gorzej. Jego praca będzie mniej wydajna, a nawet może powodować konieczność wizyty lekarskiej lub urlopu chorobowego. Obowiązujące przepisy jasno określają zakres [...]

Normy w podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów

Pracodawca powinien w miarę możliwości eliminować konieczność transportu ręcznego. W pracy powinny być udostępniane odpowiednie maszyny i urządzenia pomocne w transporcie. Dodatkowo pracownik powinien mieć dostęp do środków ochrony indywidualnej. W sytuacjach, gdy koniecznością jest ręczne transportowanie, pracodawca zobowiązany jest do stosowania poniższych zasad. Normy w transporcie ręcznym Ręczne transportowanie przedmiotów podległa ścisłym ograniczeniom. Ograniczenia [...]